Sevgili Velilerimiz ve Değerli Misafirlerimiz,

Her çocuk 3 yaşından itibaren sosyalleşmeye ve dış çevreyle bağlantı kurmaya başlar. Bu dönemde çocuklar paralel oyunlara geçerler. Etrafındaki herkesi de oyuna davet etmeye başlarlar. İşte bu sebepledir ki uzman kişiler olarak bizler; o yaş dönemi çocuklarına eğitime başlayarak merak duygularını daha da kabartıp hayata hazırlıyoruz.

Anaokulumuzda, çocuklarımızın en iyi eğitimi alması amacının yanında, güvenlikleri ve konforları açısından da üst düzey detaylar göz önünde tutulmuştur. Çiğdemin Canları Anaokulu, çevre yerleşim yerleri için kolaylıkla ulaşılabilecek konumu, fiziksel altyapısı, izlediği eğitim metotları ve profesyonel kadrosu ile Türkiye’nin en iyi anaokulu olma vizyonuna sahiptir.

Okulumuzda “Her çocuk özeldir” ilkesi doğrultusunda öğrenci merkezli bir anlayış benimsenir. Kendine güvenen, özgür, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, insani değerlere sahip, yaratıcı, girişken, etkili iletişim kurabilen, sorun çözebilen bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bu hedef doğrultusunda mutlu çocuklar yetiştirmeye kararlıyız. Gelecek güzel günlerde siz velilerimiz ve parıldayan gençlerimizle buluşmak dileğiyle.

ÇİĞDEMİN CANLARI ANAOKULU

Yukarı

Sayın Veli,

İlgili aile hekiminize öğrencimizin Periyodik İzlem Muayenesinin yaptırılarak çantalarında gönderilen muayene izlem formunun onaylatılıp okulumuza iletilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla